WaarborgHolland Expertise

WaarborgHolland Expertise richt zich op diensten binnen het gebied van edelmetalen en sieraden van edelmetaal.

WaarborgHolland Expertise heeft het in de eerste helft van 2013 een verkenning gedaan naar een mogelijke certificatie voor inkopers van sieraden van goud en zilver van consumenten. Daarvoor zijn goud- en zilverinkopers benaderd om te overleggen over de kwaliteitseisen van deze certificatie. Op deze manier is getracht een zo breed mogelijk draagvlak voor deze certificatie te creëren.

WaarborgHolland Expertise heeft na deze inventarisatie moeten concluderen dat de animo onder de goud- en zilverinkopers om daadwerkelijk gecertificeerd te worden gering is. Daarom is besloten voorlopig geen energie te steken in deze certificering.

WaarborgHolland Expertis wilde,  als onafhankelijke instantie een bijdrage leveren aan het transparanter maken van het inkopen van sieraden van edelmetaal, maar ziet hier voorlopig dus vanaf.

WaarborgHolland Expertise een dochteronderneming is van WaarborgHolland. Daarom  is veel kennis op het gebied van edelmetaal aanwezig.

WaarborgHolland is een onafhankelijke keuringsinstantie aangewezen door het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie voor het keuren van voorwerpen van platina, goud en zilver. Deze vorm van consumentenbescherming wordt dit jaar al 200 jaar uitgevoerd door WaarborgHolland voor de Nederlandse en Europese markt.